Fréttir

Starfsmannafélag Kópavogs

Kjarasamningur við RÍKIÐ samþykktur.

Kjarasamningur starfsmannafélags Kópavogs vegna ríkisstarfsmanna í SfK var samþykktur 18.11.2015.

Fundi hjá sáttasemjara vegna bæjarstarfsmanna  lauk kl.17:30 í gær 18/11 og annar fundur  boðaður kl. 10:30 í dag 19/11.

kveðja,

stjórn SfK

Fundur hjá Sáttasemjara eftir að við vísuðum málinu til hans, var haldinn mánudag 16. nóv. kl: 10.30.

Þar var farið yfir stöðuna hjá deiluaðilum og málið sett í farveg. Hagfræðingar settir í vinnu og ófrágengin texti á að skila sér til aðila á morgun.

Næsti fundur er síðan boðaður á miðvikudag 18. nóv. kl: 10.00 og gert er ráð fyrir áframhaldandi vinnu næstu daga þar á eftir.

kveðja,

stjórn SfK

Frestur umsókna og fylgiganga 2015.

 Styrktarsjóður BSRB vill benda félagsmönnum á að til að geta fengið styrk vegna ársins 2015 er nauðsynlegt að skila umsóknum og fylgigögnum í síðasta lagi föstudaginn 18. desember nk.

 Þetta á bæði við um þá sem þegar hafa sent inn umsóknir á netinu og eiga eftir að skila inn fylgigögnum og  einnig þá sem eiga eftir að sækja um.

Komi umsóknir eftir þann tíma mun umsóknin undantekningalaust falla yfir á rétt ársins 2016.

Að gefnu tilefni bendum við á að skila þarf frumriti reikninga til sjóðsins, reikningar sendir með tölvupósti teljast ekki gildir.

Bestu kveðjur,

Starfsfólk Styrktarsjóðsins

Bæjarstarfsmannafélögin vísuða kjaradeilu til ríkissáttasemjara þann 11.11.2015. Krafan er að ná sambærilegum samningi og aðrir hafa verið að gera. Búið að boða fund hjá ríkissáttasemjara 16.11.2015 kl. 10:30. Setjum inn fréttir að þeim fundi loknum.

Viðræðum við sveitarfélögin í hnút, viðræðum slitið og deilan til ríkissáttasemjara.

Samninganefnd bæjarstarfsmannafélaga sem starfa innan BSRB hafa slitið kjaraviðræðum við Kjarasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga. Bæjarstarfsmannafélögin í kraganum þ.e. Starfsmannafélag, Garðarbæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs og Suðurnesja eru aðilar að þessum viðræðum. Ekkert hefur miðað í viðræðum um launalið nýs kjarasamings síðustu þrjá sólarhringa og þar greinir aðila einkum á.
Fyrir liggur að nýgert SALEK samkomulag og leiðrétting á starfsmati er að trufla viðræðurnar. Sveitarfélögin hafa blandað löngu tímabærum og afturvirkum leiðréttingum á starfsmati inn í yfirstandandi kjarasamningagerð og vilja þannig draga úr launahækkunum á samningstímanum til að mæta kostnaði við starfsmatsleiðréttinguna. Samninganefnd bæjarstarfsmannafélaganna hefur teygt sig eins eins langt og mögulegt er til að að mæta sveitarfélögunum, t.d. með tilboði um dreifingu launahækkana á samningstímanum. Lengra verður ekki komist við samningaborðið án verkstjórnar og því hefur deilunni verið vísað til ríkissáttasemjara.

Góðan daginn góðir félagar, Kjaraviðræðum við kjarasvið Sambands íslenskra sveitarfélaga var í gær 11/11´15 vísað til ríkissáttasemjara. Nánari fréttir verða settar inn síðar í dag. Formaður

Ályktun um fjölskylduvænna samfélag

Mikið var fjallað um fjölskylduvænar áherslur á nýafstöðnu þingi BSRB. Að lokinni setningarræðu Elínar Bjargar Jónsdóttur formanns BSRB tók fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson til máls. Undir lok ávarp síns afhenti hann formanni BSRB yfirlýsingu þar sem stjórnvöld lýsa vilja til þess að kanna með tilraunaverkefni hvort unnt sé að stytta vinnutíma án launaskerðingar og ná fram gagnkvæmum ávinningi starfsfólks og stofnana.

Markmið tilraunaverkefnisins verður að kanna hvort stytting vinnuviku úr 40 vinnustundum á viku niður í 36 stundir leiði til gagnkvæms ávinnings starfsmanna og viðkomandi stofnana. Sérstaklega verður skoðað hvernig útfæra megi styttingu vinnutíma hjá ólíkum tegundum stofnana, þar á meðal á stofnunum þar sem unnin er vaktavinna. BSRB hefur barist fyrir því að stytta vinnutíma síðustu ár og því er um merkan áfanga að ræða.

Á þingi BSRB var eins og áður sagði mikið fjallað um leiðir til að gera samfélag okkar fjölskylduvænna og var stytting vinnutíma gjarnan nefnd í því samhengi. Í ályktun þings BSRB segir jafnframt að framtaki ríkisstjórnarinnar með umræddu tilraunaverkefni sé fagnað og aðrir atvinnurekendur eru hvattir til að taka framtakið sér til fyrirmyndar. Þar var einnig fjallað um mikilvægi þess að efla Fæðingarorlofssjóð og lengja orlofstímann, brúa svokallað umönnunartímabil og vinna bug á kynbundnum launamun.

Ályktun 44. þings BSRB um fjölskylduvænna samfélag má sjá hér að neðan.

Ályktun 44. þings BSRB um fjölskylduvænna samfélag

44. þing BSRB krefst þess að unnið verði markvisst að því að vinnuvika verði stytt í 36 stundir og vinnutími vaktavinnufólks verði jafnframt styttur sérstaklega. BSRB fagnar framtaki Reykjavíkurborgar og ríkisstjórnar Íslands um samstarf við bandalagið með tilraunaverkefnum um styttingu vinnuvikunnar. Aðrir atvinnurekendur eru jafnframt hvattir til að taka framtakið sér til fyrirmyndar.

44. þing BSRB krefst þess að fæðingarorlof verði lengt í 12 mánuði og hámarksgreiðslur til foreldra í fæðingarorlofi verði hækkaðar verulega og fæðingarstyrkur verði aldrei undir lágmarkslaunum. Þannig megi endurvekja nauðsynlega þátttöku feðra í fæðingarorlofi með börnum sínum sem hefur minnkað um 20% frá 2008. Mikilvægt er að tryggja að röskun á tekjum heimilis verði sem minnst vegna fæðingarorlofs svo markmið fæðingarorlofslaga um að barn njóti samvista við báða foreldra sína nái fram að ganga og báðum foreldrum verði gert kleift að samræma fjölskyldulíf sitt og atvinnuþátttöku. Þá þarf að tryggja veikindarétt í fæðingarorlofi líkt og er í sumarorlofi.

44. þing BSRB lítur á það sem algert forgangsmál stjórnvalda að brúa umönnunarbilið milli fæðingarorlofs og dagvistunarúrræða þannig að öllum börnum verði tryggt leikskólapláss sem henti þörfum fjölskyldna að loknu lengdu fæðingarorlofi.

44. þing BSRB krefst þess að starfsfólki á vinnumarkaði verði gert auðveldara að samþætta fjölskyldulíf og atvinnu með því að auka sveigjanleika í starfi m.a. til að sinna umönnun barna og aldraðra foreldra. Þá þarf einnig að tryggja rétt fólks til töku vetrarorlofs til að koma til móts við vetrarorlof í skólum. Mikilvægt er að atvinnurekendur axli ábyrgð og stjórnvöld, fulltrúar atvinnulífs og skóla komi í veg fyrir síendurtekna árekstra vegna vetrarfría, sumarlokana og starfsdaga í skólum.

44. þing BSRB krefst þess að viðsemjendur aðildarfélaga bandalagsins leiðrétti hið fyrsta kynbundinn launamun sem staðfestur hefur verið í ótal könnunum. Lyfta þarf hulunni af launasetningu inn á vinnustöðum og gera stjórnendur ábyrga fyrir launajafnrétti í reynd.

Bandalagið leggur áherslu á að viðsemjendur þess innleiði jafnlaunastaðal til að tryggja að launasetning sé unnin með jafnréttissjónarmið í forgrunni. Þetta eru brýn kjara- og réttlætismál, enda löngu sannað að launajafnrétti er bæði félagslegur og efnahagslegur ávinningur fyrir samfélagið í heild.

Reykjavík 30. október 2015

Ágætu félagsmenn, fundi hjá ríkissáttasemjara vegna kjarasamninga fyrir bæjarstarfsmenn, lauk um 17:30 í dag 10/11´15 og næsti fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Set inn frekari fréttir af stöðu mála annað kvöld. Formaður

Ágætu félagsmenn,

Skrifað var undir kjarasamning vegna ríkisstarfsmanna  09.11.2015. Verður sá samningur kynntur fyrir hlutaðeigandi á næstu dögum.

Nú er unnið að kjarasamningagerð fyrir bæjarstarfsmenn og er samningafundur þar 10.11.2015 kl. 10:00.

 

Page 10 of 22« First...«89101112»20...Last »

Nýttu þér rétt þinn og leyfðu okkur að gera þér lífið léttara. Starfsmannafélag Kópavogs býður upp á fjölda styrkja, námskeiða og tækifæra. Hafðu samband og við sjáum hvað við getum gert saman.